Archeologie je věda

2015-03-13 10:33 vytvořil: Petra Hradilová

Klub přátel historie města Otrokovice pořádal ve středu 11. března v obřadní síni radnice přednášku dr. Jany Langové z archeologického oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Otrokovice.org - Archeologický výzkum, Foto: Město Otrokovice
Otrokovice.org - Archeologický výzkum, Foto: Město Otrokovice

Velmi zajímavý a informačně bohatý výklad doprovázený fotografickou prezentací se týkal především výsledků nových archeologických výzkumů v nám blízkých lokalitách Mezicestí, Chmelín a Tresný, ale také jiných míst na Zlínsku - Spytihněv, hora Klášťov.

 

Mezicestí je místo, kde je nyní postavena malenovická nákupní zóna, Chmelín pak leží vedle hlavní silnice do Zlína, v místě, kde se na ni napojuje severovýchodní část obchvatu Otrokovic. Obě uvedené lokality vzdálené od sebe asi kilometr se vyznačovaly velmi úrodnou půdou, a proto byly již od prehistorických dob osídleny. Při výstavbě nákupních center (1999, 2003) a obchvatu (2004-2005) a při rozšíření komunikace do Zlína (2011-2012) zde probíhaly záchranné archeologické výzkumy, jejichž výsledkem byly cenné a někdy i překvapivé nálezy. Po provedení staveb jsou naleziště prakticky ztracena.

 

Posluchači včerejší přednášky se dozvěděli o nejstarších nálezech na Mezicestí datovaných do období prvních zemědělců mladší doby kamenné (cca 5 tis. let př.n.l.), přes dobu bronzovou až k osídlení slovanskému. Keramika, pozůstatky staveb (např. kůlový tzv. „dlouhý“ dům), kostrové i žárové hroby s ojedinělými nálezy bronzových předmětů. Každá poutavá přednáška má být něčím okořeněna. V podání dr. Langové to byly informace o stopách rituálního kanibalismu, které archeologové odkryli na Mezicestí, neobvyklý kostrový hrob dvou mužů a ženy, kteří zřejmě zemřeli a byli uloženi současně, nebo kosterní pozůstatky chlapce bez lebky na Chmelíně. Archeologie přes svůj vědecký základ a význam může být i dobrodružná a dává podněty k vymýšlení tajemných příběhů.

 

Poslední část přednášky byla stručně věnována velkomoravskému mohylovému pohřebišti na Tresném, výzkumům ranně středověkého osídlení ve Spytihněvi a především hoře Klášťov ve Vizovických vrších, kde byly nalezeny pozůstatky osídlení z pozdní doby bronzové a zbytky velkomoravského hradiště.  Areálem Klášťova nyní vede naučná stezka dr. Jiřího Kohoutka, který tam prováděl archeologické výzkumy.

 

 

Zdroj: Město Otrokovice

 

Svůj názor můžete vyjádřit v diskuzi pod článkem.

Jdi zpět

Diskuze