Proměna zámku

2015-01-30 10:33 vytvořil: Petra Hradilová

Muzeum zasvěcené architektuře, Galerie Václava Chada, restaurace, kavárna, otevřená kuchyně, obřadní síň, zážitkový hotel nebo ateliéry pro mladé designery. To vše bude nabízet zámek ve Zlíně po proměně, jejíž přípravy jsou v plném proudu. Pokud se vše zdaří, stane se budova s číslem popisným 1. znovu atraktivním místem pro setkávání a jedním ze společenských center města.

Otrokovice.org - Vizualizace, Foto: Pavel_Míček, Copyright 2014
Otrokovice.org - Vizualizace, Foto: Pavel_Míček, Copyright 2014

Zásadní otázkou však v tuto chvíli je, v jaké podobě bude své návštěvníky vítat?

 

Obecně prospěšná společnost Zlínský zámek, která má budovu č. 1. od města pronajatou, představila první návrh. Jeho autorem je Pavel Míček, držitel několika architektonických cen. Jeho práce možnosti využití zámku výrazně rozšiřuje, zároveň však poměrně zásadně mění vzhled nejstaršího objektu ve Zlíně. „Vše, co se zdá nové, je koncentrací již obsaženého. Těžiště návrhu se tak opírá o genetický kód budovy, který v sobě zahrnuje pět set let starý vývoj,“ je Pavel Míček přesvědčen o tom, že jeho studie navazuje na historický stavební vývoj zámku.

 

Návrh byl představen a nyní je možné o něm začít diskutovat. Své si k němu řeknou jak odborníci, tak obyvatelé Zlína. „Zámek bude sloužit lidem, takže jejich názor je velmi důležitý. Proto se prostřednictvím magazínu ptáme na váš názor. Líbí se vám navržená studie, nebo byste uvítali jiný návrh? Napište nám,“ vyzývá primátor Miroslav Adámek, který spuštění ankety v Magazínu Zlín inicioval.

 

Hlasovat v anketě je možné do konce února. Možnosti, jak vyjádřit svůj názor, jsou dvě: buď prostřednictvím lístku, který je na straně 5. aktuálního vydání Magazínu Zlín a který je možné vyplněný odevzdat v „íčku“ v přízemí radnice na náměstí Míru, nebo pomocí elektronického formuláře, jenž zájemci najdou na úvodní straně městského webu www.zlin.eu, rubrika Mohlo by vás zajímat. Výsledek hlasování bude zveřejněn v dubnovém vydání magazínu a předán Zlínskému zámku o.p.s.

 

Dosud nejzásadnější reakce vyvolala možná přestavba střechy zámku. Tu by podle návrhu Pavla Míčka mělo nahradit nové, tvarově netradiční patro, které by vizáž budovy na hned na první pohled změnilo. „Uvědomujeme si, že tato část navrženého architektonického řešení bude pro mnohé překvapivá a nekonvenční,“ připustil Čestmír Vančura, zástupce o.p.s. Zlínský zámek a jedna z osobností, která se společně s radnicí snaží o znovuoživení zámku.

 

Od představení architektonické studie k samotné přestavbě zámku povede ještě poměrně dlouhá cesta. Hotovo by mohlo být v roce 2022, kdy si město připomene 700 let od svého založení.

 

Na názor veřejnosti na budoucí využití zámku se radnice ptá už podruhé během několika let. V roce 2011 vyplnilo obsáhlý dotazník zveřejněný v magazínu celkem 586 respondentů. Hned 46 procent z nich uvedlo, že by na zámku rádi navštěvovali výstavní prostory. Velkou podporu získaly návrhy na obnovení restaurace a zřízení obřadní síně.

 

Stručná historie zámku

V roce 1360 se objevuje první písemná zmínka o gotické tvrzi ve Zlíně, která má později půdorys písmene „U“. Postupně proběhlo několik přestaveb až do podoby renesančního zámku s uzavřeným půdorysem s arkádovým nádvořím. Ta byla počátkem sedmnáctého století přebudována při rekonstrukci a rozšíření paláce po třicetileté válce. V polovině devatenáctého století za vlády Habsburků došlo k dalším stavebním úpravám a začátkem století dvacátého pak vídeňský architekt Leopold Bauer zásadním způsobem zámek přestavěl. V roce 1929 kupuje zámek Tomáš Baťa a za 1 korunu ho postupuje na město Zlín a to ho o rok později pronajímá Baťovu podpůrnému fondu, který zde zřizuje klubový dům a kavárnu a otevírá tak zámek zlínské veřejnosti. Od roku 1958 zde sídlí Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská galerie výtvarného umění.

 

Důležité mezníky novodobé historie

  • 2009 – ukončení provozu zámecké restaurace kvůli jejím nerentabilním provozním nákladům
  • 2011 - anketa mezi občany o využití prostor zámku
  • 2012 – stěhování Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění do14. a15. budovy
  • 2013 pronájem a zahájení aktivit Zlínský zámek, o.p.s.
  • 24. únor 2014 Zpřístupnění zámku široké veřejnosti, otevření nové Galerie Václava Chada
  • březen 2014 představení výsledků stavebně historického průzkumu
  • léto 2013 – zadání studie využití zámku
  • září 2014 – stěhování uměleckých souborů do prostor bývalé knihovny
  • 11. prosince 2014 představení architektonické studie veřejnosti

 

Zdroj: Město Zlín

 

Svůj názor můžete vyjádřit v diskuzi pod článkem.

Jdi zpět

Diskuze