Výsledek vyhledávání podle štítků

  

Otrokovice.org -  Ilustrativní obrázek, Foto: Město Zlín 0027-2013

Občané kraje zodpovědně třídí elektroodpad

V loňském roce obyvatelé Zlínského kraje odevzdali k recyklaci 28 522 televizí, 11 650 monitorů a 236 84 kg drobného elektra. Informace vycházejí ze studie neziskové společnosti ASEKOL, která pro kraj zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Zlínský kraj získal certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Čti více ...

Otrokovice.org - Strom, Ilustrativní foto: Město Zlín

Sběr bioodpadu pokračuje

Po lokalitách Podvesná a Zálešná, kde oddělený sběr BRKO probíhá již od roku 2008, Loukách a Prštném, tak bude postupně v průběhu roku 2014 zaveden oddělený sběr bioodpadů i pro občany dalších zlínských čtvrtí. Konkrétně dojde k rozšíření sběru v lokalitách Malenovice, Podhoří, Nad Ovčírnou, Letná, Lazy, Lesní čtvrť a Boněcko.

Čti více ...

Otrokovice.org -  Myš, Foto: Město Zlín, 2012

Příští týden začne jarní deratizace města

Souběžně v návaznosti na povrchovou deratizaci bude prováděna deratizace tepelných kanálů pod městem.

V termínu od 1. dubna do 18. dubna bude probíhat kladení nástrah v kanalizační síti v místních částech (tj. Kostelec, Štípa, Velíková, Lužkovice, Klečůvka, Kudlov, Jaroslavice, Lhotka-Chlum a Salaš). Bude také provedena kontrola zelených ploch a vyřešeny aktuální požadavky občanů. Celá akce bude zajišťována a prováděna opět zlínskou firmou DERATEX, spol. s r.o..

Čti více ...

Otrokovice.org - Třídění odpadu, Foto: Město Zlín, 2012

Přes Vánoce se mění harmonogram svozu odpadu

Společnost Technické služby Zlín upozorňuje na změny v organizaci odvozu komunálního odpadu v průběhu vánočních a novoročních svátků.

Čti více ...