Výsledek vyhledávání podle štítků

  

Otrokovice.org - Logo Kampaně Most, 2013

Rodiče, děti a alkohol. Co dělat, když...?

Kampaň Most, která v Otrokovicích právě probíhá, se snaží upozorňovat na problematiku nalévání alkoholu dětem. První zážitek s alkoholem mnozí získávají už coby nezletilí. Až 30 % patnáctiletých dokonce pije alkohol více než 10 x měsíčně. Podle ankety Fóra Pijte s rozumem přiznává až 83 % rodičů dětí ve věku od 15 let, že jejich dítě pije či pilo alkohol. Poučení, které by před první konzumací měly děti dostat, je však často nedostatečné. Podle zdravotnických výzkumů se lidský mozek vyvíjí až do 25 let, takže čím dříve a čím více alkoholu mladý člověk vypije, tím více to ovlivní vývoj jeho mozku.

Čti více ...

Otrokovice.org - Alkohol, Foto: Ray Nata, 2008

Na Kvítkové nebude možné popíjet alkohol na veřejnosti

V lokalitě ulic Kvítková,  Lorencova a v přiléhajícím parku nebude možné konzumovat alkohol na veřejnosti. Radnice zde uplatní příslušnou obecně závaznou vyhlášku a to v reakci na problémy, které vznikly s otevřením nepovolené diskotéky The Best Club a znovuotevřením diskotéky Metro. Zákaz alkoholu už schválila rada města, zastupitelé o něm budou hlasovat ve čtvrtek 14. března.

Čti více ...

Otrokovice.org - Testování alkoholu, Foto: Město Zlín, 2012

Pokud máte pochybnosti, nechte si alkohol překontrolovat

Ministerstvo zdravotnictví opětovně varuje občany před konzumací alkoholu neznámého původu a neoznačených lihovin. V souvislosti s trvajícím výskytem otrav metylalkoholem a nedohledáním všech kontaminovaných potravin v distribuční síti vyzývá občany, aby v případě jakýchkoli pochybností o původu alkoholu, obsah lahví zlikvidovali nebo se obrátili na jakékoli územní pracoviště krajské hygienické stanice. To zajistí prošetření jejich podnětů včetně bezplatného vyšetření lihovin, které na krajské hygienické stanice v této souvislosti přinesou. Uvedené bezplatné vyšetření se však netýká lihovin nabízených k prodeji.

Čti více ...

Otrokovice.org - Diabetes, Foto: iStockphoto, 2012

Zneužívání psychoaktivních látek a diabetes mellitus

Počet diabetiků se v České republice v roce 2010 mohl pohybovat kolem 800 000 osob (Česká diabetologické společnost, 2011). Česko patří k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě a je zde i vysoce nadprůměrná spotřeba nealkoholových drog. Časté je také zneužívání tabáku. Je zřejmé, že množiny osob s diabetem a těch, kdo zneužívají psychoaktivní látky, se částečně překrývají. K tomu dochází i v jiných zemích (např. Ng a spol., 2004). To komplikuje léčbu diabetu a současně zvyšuje riziko zdravotních škod působených návykovými látkami. V tomto sdělení se zaměříme na analýzu rizik zneužívání návykových látek u diabetiků. Budeme se rovněž zabývat možnostmi prevence, krátké intervence a léčby.

Čti více ...