Startuje Barum Czech rally Zlín

2012-08-31 09:00 vytvořil: Petr Štěpáník

Od dneška do neděle se uskuteční již 42. ročník Barum Czech rally Zlín, nejvýznamnější motoristická soutěž svého druhu na území České republiky. Vzhledem k tomu, že se očekává příjezd vysokého počtu závodníků světových tříd, spojený s mimořádnou diváckou návštěvností, přijala Městská policie Zlín v souvislosti s tímto motoristickým sportovním podnikem zvláštní Bezpečnostní opatření, které zasáhlo do běžného výkonu služby již od úterý 28. srpna a potrvá až do nočních nedělních hodin 2. září. MP Zlín nasadí na jednotlivá dílčí opatření v průběhu letošní Barum rally na 70 strážníků, kteří budou společně s policisty republikové policie dbát na bezpečnost v ulicích našeho města.

Otrokovice.org - Barum Czech rally Zlín, Foto: Město Zlín, 2011
Otrokovice.org - Barum Czech rally Zlín, Foto: Město Zlín, 2011

Největší nápor MP Zlín očekává v průběhu dnešní rychlostní zkoušky v centru města, která do ulic přiláká desetitisíce sportovních příznivců a přinese značné změny v organizaci dopravního provozu a to jak na silnicích, tak i na železnici. Zejména je potřeba si uvědomit, že v průběhu této RZ, zhruba v čase od 19 do 23:30 hodin bude zcela uzavřena ulice Gahurova. Náhradní spoje na sídliště Jižní svahy budou vyjíždět ze zastávky náměstí Míru a budou pokračovat kolem Intersparu po ulici Nábřeží.
Městská policie Zlín vyzývá všechny fanoušky motoristického sportu, kteří se přijdou na jednotlivé rychlostní zkoušky podívat, aby se ve vlastním zájmu seznámili s bezpečnostními doporučeními, bezvýhradně uposlechli pokyny pořadatelů a dbali na ochranu svého života, zdraví i majetku. Současně také vyzýváme majitele objektů, které se nacházejí v prostorách městské RZ, aby si tyto zabezpečili před možným neoprávněným vniknutím na ně.
Motorizovaní fanoušci by se měli na jednotlivé RZ také dostavit v dostatečném předstihu a nejlépe využíti MHD, jelikož míst pro zaparkování bude velmi málo
a strážníci MP Zlín nebudou tolerovat zejména parkování v místech, kde by byl ztížen průjezd IZS a MHD.
Městská policie Zlín v průběhu celého tohoto týdne provádí měření rychlosti na území města Zlína mobilním radarem. "Naše zkušenosti z předchozích let totiž byly vždy takové, že se našli řidiči, hrající si na piloty vozů a překračovali maximální povolenou rychlost v obci," vysvětlil ředitel zlínské městské policie Milan Kladníček.
MP Zlín se také zaměří na namátkové kontroly prodejců, kteří v době konání této akce nabízejí různé zboží, zda mají vyřízena všechna potřebná povolení, zejména
k záboru veřejného prostranství.
Dále pak ve spolupráci s živnostenským odborem Magistrátu města Zlína budou probíhat kontroly na plnění povinností, stanovených živnostenským zákonem.
Vedle prodejců se kontrolní pracovníci rovněž zaměří na plnění zákonných povinností, vyplývajících provozovatelům taxislužeb ze zákona o silniční dopravě.
Na objednávku pořadatelů rally zajistil DSZO v neděli 2. září zvláštní autobusovou kyvadlovou dopravu k RZ Maják, která pojede ze zastávky Náměstí Práce na zastávku U Majáku. Autobusy se otočí na okružní křižovatce a pojedou od zastávky U Majáku zpátky na zastávku Náměstí Práce. Tyto autobusy budou jezdit před zahájením a po ukončení rychlostní zkoušky v intervalu 15 minut. Doba trvání této kyvadlové přepravy bude upřesněna v závislosti na zájmu cestujících.Tato kyvadlová linka je objednána jako zvláštní přeprava na RZ Maják a její provoz bude hrazen pořadateli rally. Bude přepravovat cestující zdarma.
"Vzhledem k tomu, že ze zkušeností víme, že tato RZ byla v minulosti hojně diváky navštěvována, předpokládáme, že tak tomu bude i letos. Proto žádáme všechny příchozí diváky, aby se dostavili včas a bezvýhradně uposlechli pokynů pořadatelů. Zejména v části RZ pod malenovickým hradem, kde po koordinační bezpečnostní schůzce s pořadateli víme, že v tomto úseku budou místa pro diváky omezena a striktně označena," uvedl Milan Kladníček.
Při této RZ budou strážníci ve spolupráci s policisty usměrňovat provoz na ulici Březnická, kde budou řidiči moci zaparkovat svá vozidla po pravé straně komunikace.

Zdroj: Šárka Škubalová, mluvčí MP Zlín

Jdi zpět

Diskuze