Malá vesnická škola se otevřela světu

2015-03-03 10:07 vytvořil: Petra Hradilová

ZŠ Ostrožská Nová Ves, úspěšná v evropském projektu Životní prostředí a znovuobnovitelné zdroje: země, vzduch, oheň a voda, hostila v druhém únorovém týdnu mezinárodní tým, tvořený školami z Velké Británie, Španělska, Turecka a Švédska.

Otrokovice.org - Malá vesnická škola, Foto: Ostrožská Nová Ves
Otrokovice.org - Malá vesnická škola, Foto: Ostrožská Nová Ves

Tématem české školy je voda a jí byl přizpůsoben celotýdenní program. Už první uvítací den, který probíhal celý v angličtině a kdy se představily jednotlivé země a školy včetně té naší, dával znát, že celý týden budeme pracovat se sympatickými lidmi a v přátelské atmosféře. Každá země přivezla dárky typické pro jejich zemi.

 

V dalších dnech byla naplánována exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně a do ekocentra Veronica v Hostětíně. Zejména Centrum Veronica, jehož posláním je na praktických příkladech ukazovat, že vztah k přírodě a místním zdrojům může chránit životní prostředí a globální klima, vzbuzovalo výkřiky typu Wonderful! Excellent! Great! Někteří vyjádřili touhu v takovém prostředí žít. Tématu vody odpovídala i exkurze v podolské vodárně v Praze, která kromě promyšleného zásobování Prahy vodou poskytuje i estetický zážitek z hlediska architektonického.

 

Celotýdenní sběr informací vyvrcholil v pátek mezinárodními hodinami ve škole. A tak se Turci a Španělé ocitli v roli diváků a dívali se na Angličanky, které naše čtvrťáky učily princip větrného mlýnu. Naopak Švédsko se učilo o energii od Španělů, kteří v angličtině vysvětlovali princip tvorby větrné energie páté třídě, a Anglie zase sledovala Švédy, jak vysvětlují osmé třídě zrod bioplynu. A nejenže vysvětlují! Osmá třída si bioplyn zkusila vyrobit. Přestože hodiny neprobíhaly v rodném jazyce, protože platformou projektu je podpora angličtiny, všichni všemu rozuměli a atmosféra byla vstřícná a pohodová. A příště už výuka proběhne ve Španělsku na Menorce.

 

 

Zdroj: Mgr. Markéta Frantová, ZŠ Ostrožská Nová Ves

 

Svůj názor můžete vyjádřit v diskuzi pod článkem.

Jdi zpět

Diskuze