Prevence

2015-01-23 09:37

Otrokovice.org - Projekt podpory výuky německého jazyka, Foto: Ostrožská Nová Ves

NE na začátku může znamenat výhru na celý život

Základní škola v Ostrožské Nové Vsi se znovu vydala za mezinárodní podporou výuky německého jazyka a také podporou prevence patologických jevů. Je to společná cesta českých a německých žáků za poznáním, jak je důležité se správně rozhodnout a kam až může vést nedostatečná drogová prevence.

Čti více ...

2014-09-10 14:37

Otrokovice.org - PC Ucebna SAVS, Ilustrativní foto: Ing Martin Juhas Petr, 2010

Každý druhý prožil románek na pracovišti

Podle aktuálního průzkumu na Profesia.cz navázalo vztah s kolegou či kolegyní 52 % účastníků ankety. Více než čtvrtina respondentů (27 %) uvedla, že šlo jen o krátkodobý „úlet“. Dlouhodobého partnera potkalo na pracovišti 13 % respondentů. 12 % účastníků ankety našlo v zaměstnání dokonce životní lásku, která vyústila v trvalý svazek, leckdy i manželství.

Čti více ...

2014-08-22 15:00

Otrokovice.org - Prevence, děti, Foto: Madio, 2009

Kam to půjde dál?

„Výsledky výzkumu korespondují se skutečnostmi, které denně zjišťujeme v Madiu na školách. V rámci našich preventivních programů, zaměřených na kyberšikanu se zaměřujeme zejména na ochranu osobních údajů a poskytování informací o sobě. Zajímavé je, že hned při prvním setkání, vyplývá z činností, že jsou děti ochotny sdělit velmi osobní údaje“ uvádí Gabriela Šustková. 

Čti více ...

2014-07-01 22:06

Otrokovice.org - Výstava k Mezinárodnímu dni boje proti drogám, Foto: 8, Zlínský kraj

Výstava k Mezinárodnímu dni boje proti drogám

Mezinárodním dnem boje proti drogám je 26. červen. K této příležitosti byla i letos v Baťově mrakodrapu, sídle Krajského úřadu Zlínského kraje, opětovně otevřena výstava věnující se protidrogové problematice. Výstava představuje čtyři nestátní organizace a jednu organizaci státní, které se společně se Zlínským krajem a dalšími subjekty podílejí na realizaci protidrogové politiky v kraji.

Čti více ...

2014-06-27 21:07

Otrokovice.org - Radnice na náměstí Míru, Foto: Město Zlín

Co s hazardem ve Zlíně?

Automaty bude možné provozovat pouze v jiných částech města, méně navštěvovaných, a za přísných podmínek.Souhlasíte s tímto přístupem města k hazardu? Nebo chcete být ještě tvrdší? Máte možnost vyjádřit svůj názor, anketa začíná. 

Čti více ...

2014-06-13 23:27

Otrokovice.org - Setkání odborníků na sociálně-právní ochranu dětí, Foto: 3, Ludvík Valouch

Setkání odborníků na sociálně-právní ochranu dětí

Problematika case managementu, jinak také koordinované péče a bezpečí sociálního pracovníka, který je mnohdy ohrožován agresí a násilím klientů, byly stěžejními tématy workshopu a semináře konaných v rámci projektu Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně–právní ochrany dětí ve Zlínském kraji. 

Čti více ...

2014-06-11 20:21

Otrokovice.org - Výjezd Zlín, Foto: 09, Ministerstvo vnitra ČR

Posílení kamerového systému v příhraničí

Ministr vnitra Milan Chovanec ve čtvrtek 5. června 2014, během návštěvy Zlínského kraje mj. podpořil snahy místní policie o posílení kamerového systému v příhraničních oblastech kraje. Ujistil také představitele regionů, že stát s nimi počítá jako s partnery při jednáních o podobě veřejné správy.  

Čti více ...

2014-05-16 16:06

Otrokovice.org -  Hřiště, Foto: Město Zlín

Prevencí proti sociálnímu vyloučení

V souvislosti se Dnem rodin, který připadá na 15. května, připomněla krajská radní Taťána Valentová Nersesjan zodpovědná za oblast sociálních věcí, jakými opatřeními podporuje Zlínský kraj prorodinnou politiku prostřednictvím svého Sociálního fondu. 

Čti více ...

2014-04-17 09:47

Otrokovice.org - Money_in_hands128486_Foto_Stockvault.net_Val Lawless

Kolik stojí společnost hazard?

Metodika propočtu škod působených hazardem není zdaleka tak dobře rozpracována, jako je tomu v případě škod působených alkoholem. Na základě dostupných údajů odhadujeme výši škod působenou hazardem na nejméně na 26,5 miliard Kč ročně. To je podstatně více, než kolik činí daňový odvod z hazardních her. Z tohoto hlediska se jevilo razantní omezení hazardu na celospolečenské úrovní jako velmi racionální.

Čti více ...

2014-01-16 15:30

Otrokovice.org - Program proti kouření, Foto: Madio z.s., 2013

Tisíce dětí ročně bez prevence šikany a drog

I nedomyšlené rozhodnutí Krajské hodnotící komise Zlín, zapříčinilo absurdní situaci. Jediná organizace s celokrajskou působností, která prošla bez ztráty bodu certifikačním procesem, omezí v tomto roce všechny služby směřující k dětem. Samotný Zlínský kraj ve svých plánech řadí Madio z.s. mezi nejvýznamnější organizace působící v prevenci šikany, drog a dalších ve školách. Madio by podle návrhu komise mělo z jiných zdrojů, než MŠMT ČR, získat 70 % svého rozpočtu.

Čti více ...