Město podpoří akce v oblasti kultury i sportu

2015-02-18 09:52 vytvořil: Petra Hradilová

Otrokovičtí radní schválili na posledním jednání rady města poskytnutí finančních prostředků na jednorázové akce z oblasti školství, kultury, a dále v oblasti mládeže a sportu. Dotace města podpoří zajímavé akce celkovou částkou 49 tisíc korun.

Otrokovice.org - Městský úřad Otrokovice, Foto: Město Otrokovice
Otrokovice.org - Městský úřad Otrokovice, Foto: Město Otrokovice

Výtvarnému spolku Rozumění byla z rozpočtu města poskytnuta částka ve výši 7 tisíc korun na akci s názvem Malovali tady s námi. Vernisáž se uskutečnila 2. února letošního roku v Městské galerii Otrokovice a výstava šesti bývalých otrokovických malířů trvá až do 1. března 2015.

 

Částka 10 tisíc korun byla schválena Klubu přátel historie města Otrokovice na událost nesoucí název Od krinolíny po minisukně, která se uskuteční ve dnech od 2. března do 26. dubna 2015 v otrokovické galerii. Výstava bude zaměřena na oděvy, které se nosily v Otrokovicích a Zlíně od roku 1890 do 1960.

 

Stejnou výši dotace schválili radní Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na akci Den Salvatora, která se bude konat 24. dubna v Rekreační oblasti Štěrkoviště. Cena Salvator představuje ocenění hejtmana Zlínského kraje za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel. Již dvanáctým rokem je udělována členům intergrovaného záchranného systému a obyvatelům Zlínského kraje. „Tato akce se zaměřuje na děti, kdy je celé odpoledne věnováno osvětě chování v krizových situacích a ukázkám, že i malá pomoc je hrdinským činem,“ sdělila vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková.

 

Dotace ve výši 15 tisíc korun je určena Českému svazu včelařů na organizaci Včelařské akademie, která je pořádána ve dvouletých intervalech. Součástí akademie je také Regionální výstava včelařských potřeb. Akce se uskuteční dne 12. dubna 2015 ve velkém sále Otrokovické BESEDY.

 

Na uspořádání akce Finále jednotlivců Děti fitness a Aerobic Tour byla schválena částka ve výši 7 tisíc korun. O dotaci požádalo Sdružení Děti Fitness aneb sportem proti drogám. Sportovní událost se uskutečnila ve dnech 17. a 18. ledna 2015 v Otrokovické BESEDĚ.

 

 

Zdroj: Město Otrokovice

 

Svůj názor můžete vyjádřit v diskuzi pod článkem.

Jdi zpět

Diskuze