Stavba nového vjezdu do TOMY

2014-07-04 14:23 vytvořil: Jiřina Herinková

Doslova ve dne v noci vládne stavební ruch v těchto dnech na stavbě nového vjezdu do průmyslového areálu TOMA. Stavba se totiž dostala do její nejnáročnější a zároveň nejdůležitější fáze. Mostní konstrukce jsou vybetonovány a čeká je zasunutí pod koleje. 

Otrokovice.org - TOMA, Foto: 5131 Město Otrokovice
Otrokovice.org - TOMA, Foto: 5131 Město Otrokovice

„Prvního července byla zahájena výluka na trati, která v nočních hodinách probíhá na obou kolejích. Počínaje včerejší nocí se začala zatloukat, beranit, hlavní pažící stěna mezi oběma kolejemi. Jednoduše řečeno, potřebujeme rozdělit koridor na dvě půlky tak, abychom mohli odkopat jednu půlku svahu a mohli tam posléze nasunout most, respektive jeho polovinu. Vytvořená pažící stěna má v podstatě zadržet tlak zeminy od koleje, která zůstane pojízdná, aby bylo toto vše možné provést,“ popsal stavbyvedoucí zhotovitelské společnosti EUROVIA CS David Ďulák. Technologicky zajímavé je také samotné zasunutí betonové konstrukce mostu, která měří pět a půl metru na výšku a deset na šířku, na místo svého určení. Dnes totiž stojí mimo kolejiště, pod kterým most povede. „Vytvoříme pojezdovou dráhu, která se zabetonuje a na ni se položí kolejnice a osadí kolečka. Na ty pak heverem vyheveruje most, který se nadzdvihne a bude se postupně zasouvat,“ doplnil stavbyvedoucí David Ďulák s tím, že samotné zasouvání mostu bude probíhat dva a půl dne od 17. července.

 

Před zásunem mostní betonové konstrukce se provedou veškeré základní práce jako například izolace či instalace zábradlí, tak aby byl most připraven. Po zásunu se začne na tzv. přechodové oblasti mostu přisypávat z obou stran po vrstvách hutní štěrkodrť a frakce 032, a to až do úrovně koleje. Poté se bude nasypávat samotné kolejové lože a začnou se osazovat koleje.

 

Po celou dobu je na stavbě prováděno množství zkoušek, které potvrzují správnost použitých technologických postupů. Hlavní práce nyní probíhají ze strany od hlavní silnice. Poté, co budou hotovy, se začne s druhou půlkou ze strany průmyslového areálu, kde se tento týden betonovala druhá část mostu, která bude stejným způsobem pod koleje zasunuta ve dnech 7. a 9. srpna.  

 

Projekt vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí je součástí konceptu „Integrované řešení areálu TOMA v Otrokovicích“ a na jeho financování se významně podílí ROP Střední Morava. Hlavním cílem realizace projektu je odlehčit obydleným částem města od nadměrného zatížení nákladní dopravou směřující do průmyslového areálu, což se týká především ul. Nerudova a tř. T. Bati.

 

 

Základní informace o stavbě:

Název: Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí

Termín realizace: 17. 03. 2014 - 30. 04. 2015

Investor: město Otrokovice

Zhotovitel: sdružení EUROVIA CS a GJW Praha

Technický dozor a BOZP: sdružení INFRAM/HBH – TOMA

Projektant a autorský dozor: IM Projekt, inženýrské a mostní konstrukce

Cena za stavební dílo: 102 061 351 Kč

Dotace ROP Střední Morava: 53 250 000 Kč

 

 

Zdroj: Město OtrokoviceSvůj názor můžete vyjádřit v diskuzi pod článkem

Jdi zpět

Diskuze