Oprava silnice ze Zádveřic do Horní Lhoty

2014-03-31 11:08 vytvořil: Jiřina Herinková

Poměrně velká a finančně nákladná investiční stavba na krajské silniční síti začne 1. dubna 2014. Jde o rekonstrukci úseku silnice II/492 ze Zádveřic do Horní Lhoty v délce 5,2 kilometru. Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky.

Otrokovice.org - Silnice Vizovice Zlín, Foto: Packa Wikipedia, 2010
Otrokovice.org - Silnice Vizovice Zlín, Foto: Packa Wikipedia, 2010

„Ředitelství silnic Zlínského kraje touto stavbou pokračuje v postupné rekonstrukci důležité silnice II. třídy č. 492, která spojuje Zádveřice a Luhačovice,“ uvedl radní Zlínského kraje pro oblast dopravy Jaroslav Kučera.

 

Úsek mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou (s výjimkou úseku v délce 940 metrů v zádveřickém kopci, který v posledních letech dostal nový koberec během programu plošných obnov) je jedním z posledních, který je ještě třeba na této trase důkladně opravit.

 

Rekonstrukce komunikace bude spočívat ve vyfrézování stávající obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm, lokálním vyspravení poruch v ložné živičné vrstvě a zpětném položení obrusné vrstvy, opět v tloušťce 50 milimetrů v obci Zádveřice a dvou živičných vrstev o celkové tloušťce 100 milimetrů mimo obce. Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. Součástí stavby bude sanace tří sesuvů silničního tělesa vybudováním pilotových stěn, úprava nezpevněných krajnic (obnovení, dosypání z vyfrézovaného materiálu), osazení směrových sloupků, obnovení silničních příkopů, stavební úpravy propustků v trase, úprava napojení místních a účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem včetně zajištění odvodnění mimo silnici.

 

Dále bude obnoveno a doplněno bezpečnostní zařízení. V místech, kde není možné podle standardních projektových parametrů osadit silniční svodidla z důvodu nevhodného terénu, bude provedeno kotvení do železobetonového trámu, který bude založen na pilotách. Součástí stavby bude i obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

 

Smluvní cena za realizaci stavby činí 60,1 milionu korun. Minimálně 70 % uznatelných nákladů pokryje dotace Evropské unie přidělená v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

 

Doprava bude vedena na dvou úsecích v jednom jízdním pruhu a provoz bude řízen světelnou signalizací. Zhotovitel je povinen podle uzavřené smlouvy o dílo dokončit stavební práce do 15. května 2015. Převážná část (cca 80 %) stavebních prací bude provedena ještě v letošním roce.

 

 

Zdroj: Oficiální internetový portál Zlínského kraje


Svůj názor můžete vyjádřit v diskuzi pod článkem

Jdi zpět

Diskuze