Nová přírodovědná expozice na hradě v Malenovicích

2012-04-04 15:39 vytvořil: Petr Štěpáník

Novou přírodovědnou expozicí se již za rok bude moci pochlubit Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Schválením investičního záměru, na základě kterého dojde k její realizaci, o tom na svém posledním zasedání rozhodla Rada Zlínského kraje. Expozice se bude nacházet v jižní části hradu Malenovice, který má muzeum zřizované krajem ve své správě. Jejím cílem bude prostřednictvím textů, fotografií a ukázek preparátů nejrůznějších živočichů představit široké veřejnosti jednotlivé zoogeografické oblasti světa.

Otrokovice.org - Malenovický hrad, Foto: Pavel Ševela, 2008
Otrokovice.org - Malenovický hrad, Foto: Pavel Ševela, 2008

Vytvoření nové expozice si včetně nezbytných stavebních úprav vyžádá náklady ve výši cca 5,1 milionu korun, které budou hrazeny z rozpočtu Zlínského kraje.

Vytvoření nové expozice plynule naváže na právě probíhající opravy havarijního stavu střechy hradu, jejíž dokončení se předpokládá v průběhu letošního jara.

Prostory nové expozice budou přístupné samostatným vstupem z nádvoří hradu. Bude zde provedena oprava stěn a podlah, renovace venkovních oken a dveří, instalovány budou nové rozvody nízkého napětí, stejně jako elektronické zabezpečovací a požární systémy a rovněž nový systém umělého osvětlení.

Dominantou nové expozice bude kostra slona indického, umístěná na konci osy průhledu všemi sály. Součástí prostoru bude i pracovní a projekční kout. Programová stránka s náměty jednotlivých expozic jsou koncipovány jednotlivými odbornými pracovníky muzea.

Realizace akce bude probíhat od letošního srpna do března příštího roku a přinese především rozšíření nabídky stálých expozic muzea. Bude využit vlastní bohatý sbírkový fond, který je nyní umístěn v depozitářích a jeho dílčí soubory jsou v současné době vystavovány pouze příležitostně.

 

Co vy na to? Dojdete se podívat na kostru slona indického, nebo se o takové věci vůbec nezajímáte? Vyjádřete se v diskuzi pod článkem.  

Jdi zpět

Diskuze