Letošní Dny lidí dobré vůle na Velehradě budou generálkou na oslavy v příštím roce

2012-07-16 16:49 vytvořil: Jindřich Martínek

O průběhu letošních Dnů lidí dobré vůle, které se uskuteční 3. – 5. července na Velehradě, byli dnes informováni novináři na tiskové konferenci ve Zlíně. Velehradské Dny lidí dobré vůle jsou u nás největšími oslavami svátku slovanských věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje, který připadá na čtvrtek 5. července. Letos proběhnou už v rámci cyrilometodějského jubilejního roku, který si připomeneme v roce 1 150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu, to znamená příští rok.

Otrokovice.org - ilustrativní obrázek
Otrokovice.org - ilustrativní obrázek

„Je pro mne veliká čest převzít záštitu nad Dny lidí dobré vůle. Velehrad je skutečné duchovní centrum Zlínského kraje a vědí to všichni, kdo sem – stejně jako do jiných poutních míst – přicházejí načerpat energii pro svůj život. Zlínský kraj podporuje nejen samotné Dny lidí dobré vůle, ale už několik let se spolupodílí také na obnově zdejší baziliky, prostranství kolem ní i celé infrastruktury zabezpečující potřebné podmínky pro tisíce poutníků,“ řekl hejtman Stanislav Mišák, který nad akcí převzal záštitu společně s Livií Klausovou, manželkou prezidenta republiky, a Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským. Hejtman zároveň podotkl, že letošní slavnosti budou mít charakter generálky před oslavami v příštím roce.

Náměstek hejtmana Jindřich Ondruš, zodpovědný za kulturu, cestovní ruch a spolupráci s církvemi, vyjádřil naději, že s určitou pravděpodobností by na Velehrad mohl v roce 2013 zavítat i Svatý otec.

„Zlínský kraj chce toto významné výročí nejen důstojně oslavit, ale také využít ke zviditelnění našeho regionu. Nyní ve spolupráci se státními i církevními představiteli řady evropských zemí usilujeme o to, abychom vytvořili první poutní stezku, která by šla po stopách svatých Cyrila a Metoděje a měla cíl na Velehradě,“ sdělil náměstek Ondruš. Současně informoval o tom, že 3. července pořádá Zlínský kraj ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy mezinárodní konferenci, která bude o záměru vytvoření této unikátní poutní stezky jednat právě na Velehradě. Konference se zúčastní představitelé církví, diplomatického sboru, státní a veřejné správy a partnerských regionů.

Zlínský kraj sehrává v přípravě oslav cyrilometodějského výročí významnou roli, což dnes před novináři podtrhl Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré vůle, když řekl: „Zlínský kraj byl iniciátorem projektu Velehrad 2013. Navrhl celou řadu aktivit, které následně převzala i národní úroveň.“  

Letošní Dny lidí dobré vůle nabídnou pestrý program aktivit pro celé rodiny, jako jsou např. nejrůznější hry, turnaje, ruční přepisování Bible, výstava dětské výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“, vernisáž „Milovat dobro a odporovat zlu“ věnovaná kardinálu Beranovi a samozřejmě tradiční Koncert lidí dobré vůle, který bude v přímém přenosu vysílat i Český rozhlas a Česká televize.

Novinkou letošního 13. ročníku bude podle Josefa Kořenka „Škola lásky“, tedy kurz pro laiky, vedený zkušenými psychology, který má napomoci vytvářet zdravou atmosféru v rodinách a předcházet zbytečným konfliktům a nedorozuměním.

Vyvrcholením velehradských slavností bude ve čtvrtek 5. července dopoledne národní pouť se slavnostní bohoslužbou, kterou bude celebrovat arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka. 

Ke Dnům lidí dobré vůle neodmyslitelně patří i mezinárodní setkávání vozíčkářů, které pořádá Maltézská pomoc, o.p.s. ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů.

„Obec Velehrad se podílí zejména na organizaci dopravy poutníků. Ta bude zajištěna kyvadlovou přepravou od parkoviště na obchvatu Starého Města. Na Velehrad se dostanou pouze automobily se zvláštním povolením. Věřím, že cyklisté a turisté v maximální míře využijí cyklostezek, které na Velehrad vedou,“ řekl starosta obce Stranislav Gregůrek. 

Jdi zpět

Diskuze