Lesy ČR a město Zlín zpřístupňují lidem nové trasy pro výlety

2013-01-28 10:52 vytvořil: Petra Hradilová

Na co největším zpřístupnění stávajících lesních cest pro potřeby cyklistických či pěších výletů  nyní společně pracují zástupci města Zlína a společnosti Lesy ČR. V současnosti se konkrétně jedná o trasy v blízkosti místních částí Malenovice, Mladcová a Kostelec. Úsek od Jižních Svahů směrem ke  Kocandě je v provozu již od minulého roku.

Otrokovice.org - Cykloturistika, Foto: Město Zlín, 2013
Otrokovice.org - Cykloturistika, Foto: Město Zlín, 2013

"Do oprav lesních cest investujeme vlastní finanční prostředky, v daném případě jsme zvolili takové povrchy cest, které jsou nezbytné pro provoz lesní techniky a zároveň jsou vyhovující i pro jízdu na kole. Žádáme veřejnost o maximální obezřetnost a opatrnost při pohybu na lesních cestách. Primárně jsou ze zákona určeny lesnímu provozu, například technice při odvozu dřeva z lesa. Naší snahou je však umožnit pohyb po lesních cestách i široké veřejnosti. Ukázněnost a obezřetnost lidí je však velmi důležitá," řekl Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Zlín.

 

Kromě úpravy povrchu cest asfaltobetonem navíc Lesy ČR na zajímavých místech nechaly umístit  odpočívadla. Náklady na výstavbu odpočívadel Lesy ČR hradily z tzv. Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Po vzájemné dohodě budou u lesních cest umístěny směrovky. "My nyní zajistíme označení těchto tras speciálními směrovkami, které návštěvníkům usnadní orientaci. U vstupů do lesů také nainstalujeme informační tabule, které budou obsahovat mapy a zajímavé informace týkající se funkcí lesa, zejména těch hospodářských," uvedl 1. náměstek primátora Jiří Kadeřábek, který je autorem tohoto projektu a za Zlín ho má na starosti.  K instalaci směrovek a informačních tabuli dojde během jarních měsíců. "Město Zlín za ně zaplatí částku asi 120 tisíc korun," sdělil Martin Habuda z Oddělení koordinace projektů zlínského magistrátu. Jízda po nových lesních trasách nabídne na řadě míst i pěkné výhledy do okolí. Příkladem může být úsek od Kocandy směrem k Fryštácké přehradě.

 

Ve zpřístupňování lesních cest pro potřeby veřejnosti budou Lesy ČR a město Zlín nadále pokračovat. "Cílem je vytvoření tras, které budou vhodné pro zdatnější cyklisty a ty, jimž nevyhovuje jízda po často již přeplněných cyklostezkách ve městě. Chtěli bychom postupně dosáhnout i toho, abychom těmito trasami spojili jednotlivé koncové body stávajících stezek – Příluky – Lešná - Jižní Svahy," konstatoval Jiří Kadeřábek.

 

Zdroj: Město Zlín

 

Svůj názor můžete vyjádřit v diskuzi pod článkem.

Jdi zpět

Diskuze